دو نمونه نامه انگلیسی درخواست پیش فاکتور و پاسخ به آنها با ترجمه فارسی و نکات کاربردی

Quotation در واقع یک پیشنهاد قیمت( مظنه قیمت از سمت فروشنده/ در فارسی همان پیش فاکتور) است که در پاسخ به نامه ی خریدار احتمالی که درخواست قیمت برای کالای خاصی را کرده است، ارسال می شود و در نامه های تجاری انگلیسی کاربرد فراوان دارد. خریدار بالقوه تحت اجباری برای خرید نیست. تامین کننده نیز معمولا بخاطر حفظ خوشنامی خود وعده تامین کالاهایی که از پس آنها برنمی آید را نمی دهد. یک پیش فاکتور (quotation)  در نامه های انگلیسی معمولا شامل موارد زیر است:

-اعلام تشکر برای استعلام

-جزییات قیمت ها، تخفیف ها و شرایط پرداخت

-توضیح واضح از اینکه قیمت ها شامل چه مواردی می شود: مانند بسته بندی، حمل ونقل، بیمه و…

-تعهد تاریخ تحویل به موقع

-مدت زمانی که یک پیشنهاد قیمت معتبر است.

-اعلام امیدواری برای اینکه پیشنهاد قیمت مورد قبول واقع شود.

ما دو نمونه نامه انگلیسی واقعی درخواست قیمت و هم چنین پاسخ به آنها را برای شما تهیه کرده ایم. در نمونه دوم که نمونه تجارت بین دو کشور است، هزینه حمل و نقل نیز در پیشنهاد قیمت نیز ذکر شده است.

لطفا قبل از خواندن نمونه ها سه نکته زیر را مطالعه کنید:

 

 

 

 

 

 

1-نمونه نامه انگلیسی درخواست پیش فاکتور و نمونه کالا و پاسخ به آن

Dear Sirs

We will soon need 200 reams of good quality white poster paper suitable for auction bills and poster work generally. We are looking for paper that will retain its white appearance after pasting on walls and hoardings.

دوستان عزیز

ما به زودی به 200 بسته کاغذ پوستر سفید با کیفیت مناسب برای صورت حساب های حراجی و کارهای پوستر به صورت عمومی احتیاج داریم.ما به کاغذهایی احتیاج داریم که ظاهر سفید خودشان را بعد از چسباندن به دیوارها و نرده ها حفظ کنند.

Please let us have some samples and a quotation, including delivery to our office within four weeks of our order.

Yours faithfully

 

لطفا برخی از نمونه ها و یک مظنه قیمت( فهرست قیمت) شامل حمل به شرکت ما در طول 4 هفته پس از سفارش ما ارسال کنید.

ارادتمند

 

ایمیل پاسخ به درخواست پیش فاکتور و نمونه کالا و ترجمه آن:

Dear Mr.Keenan,

آقای کنان عزیز

Thank you for your enquiry dated 21 June.

بابت استعلام قیمت تاریخ 21 جون از شما متشکریم.

We are pleased to enclose samples of different qualities of paper suitable for poster work. Here are our best prices for the various qualities, to be delivered to your office.

ما مفتخر هستیم که نمونه هایی از کیفیت های مختلف کاغذ را برای کارهای پوستر ضمیمه کرده ایم.اینجا بهترین قیمت های ما برای کیفیت های مختلف تحویل در شرکت شما، آمده است:

A1 quality Printing Paper white £2.21 per kg

A2 quality Printing Paper white £2.15 per kg

A3 quality Printing Paper white £2.10 per kg

کاغذ A1کیفیت کاغذ چاپ سفید 2.21 پوند هر کیلو

کاغذ A2کیفیت کاغذ چاپ سفید 2.15 پوند هر کیلو

کاغذ A3کیفیت کاغذ چاپ سفید 2.10 پوند هر کیلو

All these papers are of good quality and quite suitable for poster work. We grantee that they will not discolor when pasted. We can promise delivery within one week form receiving your order.

تمام این کاغذها از کیفیت خوب هستند و با کیفیت کاملا مناسب برای کارهای پوستری. ما گارانتی می کنیم که در زمان چسباندن تغییر رنگ ندهند. ما قول تحویل یک هفته ای از زمان دریافت سفارش شما را می دهیم.

Please give me a call on 12345 if you have any questions. we look forward to working with you.

لطفا با شماره 12345 در صورت داشتن سوال تماس بگیرید.ما مشتاق هستیم که با شما کار کنیم.

Yours sincerely

ارادتمند

 

نمونه quotation

2- نمونه نامه انگلیسی درخواست پیش فاکتور در حالت حمل و نقل CIF

 

 

Dear Sirs

We have recently received a number of requests for your lightweight raincoats. We are hoping to place regular orders with you, as long as your price are competitive.

آقایان عزیز

ما اخیرا تعدادی درخواست برای بارانی های سبکتان دریافت کرده ایم. ما امیدوار هستیم که مرتب برای شما سفارش بگذاریم، تا زمانی که قیمت های شما رقابتی باشد.

From the description in your catalogue, we feel that your AQUATITE range would be most suitable for this region. Please let me have a quotation for men’s and women’s coats in both small and medium sizes, delivered cif* Alexandria.

از توصیف های کاتالوگ تان، ما احساس می کنیم که مدلهای aquatite مناسب ترین گزینه برای این منطقه است. لطفا فهرست قیمت (مظنه قیمت) کت های زنانه و مردانه در سایزهای کوچک و متوسط، تحویل در اسکندریه (cif) را برای ما ارسال کنید.

نکته: معنای عبارت CIF:

cif کوتاه شده Costs, Insurance and Fright است. یعنی اگر خریدار از شما قیمت پیشنهادی cif را درخواست کند، قیمت شما باید شامل کلیه هزینه ها، حمل و نقل و بیمه تا بندر مورد نظر باشد.

If your prices are right, we will place a first order for 400 raincoats, namely 100 of each qualities. Shipment would be required within 4 weeks of order.

I look forward to a prompt reply.

Many thanks

اگر قیمت های شما مناسب باشند، ما اولین سفارش  400 تا بارانی، یعنی از هر کدام از 4 مدل 100 تا را می گذاریم. حمل و نقل لازم است که تا 4 هفته بعد از سفارش انجام شود.

من مشتاق پاسخ سریع شما هستم.

تشکر فراوان

 

ایمیل پاسخ به درخواست پیش فاکتور و ترجمه آن:

Dear Mrs. Barden

Thank you for your email.I am pleased to learn about the enquiries you have received for our raincoats.

خانم باردن عزیز

بابت ایمیل از شما متشکرم. من خوشحال هستم که شما استعلام هایی برای بارانی های ما دریافت کرده اید.

Our Aquatite is particularly suitable for warm climates. During the past year we have supplied this range to dealers in several tropical countries. We have already received repeat orders from many of those dealers. This range is popular not only because of its light weight but also because the material used has been specially treated to prevent excessive condensation on the inside surface.

مدل های Aquatite ما برای آب و هوای گرم بسیار مناسب است. در طول سال گذشته، ما این محصول را برای فروشندگان در چندین کشور استوایی تامین کرده ایم. ما هم چنین سفارش های مکرری از آن فروشندگان دریافت کرده ایم. این مدل ها محبوب هستند نه فقط بخاطر وزن سبک شان، بلکه بخاطر موادی که مخصوصا استفاده شده اند تا از تعریق سطح داخلی لباس جلوگیری  کند.

We are pleased to quote as follows:

100 AQUATITE coats            men’s         medium    £17.50 ea*             1,750.00

100 AQUATITE coats            men’s         small        £16.80 ea             1,680.00

100 AQUAT   ITE coats         women’s     medium    £16.00 ea             1,600.00

100 AQUATITE coats            women’s     medium    £15.40 ea             1,540.00

                                      EDFSDFF

                                      6,570,00

                                      2,187.81                                                               less 33.33%trade *discount

                                      EDFSDFF

                                      4,382.19                                                                                       Net Price

                                         186.00                                                           (Fright (London to Alexandria

Insurance                                                                                        122.50

                                                                                                     EDFSDFF

TOTAL                                                                                            4,690,69

                                                                                                     EDFSDFF

Terms: 2.5% one month from date of invoice

Shipment: Within 3-4 weeks of receiving order

For acceptance within one month

نکته : معنای عبارت trade discount

عبارت trade discount و یا less trade discount که نیز در quotation به چشم می خورد، به معنای تخفیفی است که فروشنده به خریدار عمده می دهد و بنا بر تعداد سفارش متغیر است.

نکته : معنای ea:

ea کوتاه شده each، به معنای قیمت واحد( فی) است.پس به عنوان مثال در quotation ها وقتیea 300€ نوشته می شود، یعنی 300 یورو به ازای هر واحد است.

ما مفتخر هستیم که به شما در ادامه قیمت های زیر را پیشنهاد می دهیم:

100 کت aquatite           مردانه           متوسط          17.50 پوند (فی)              1.750.00

100 کت aquatite           مردانه           متوسط          16.80 پوند (فی)              1.680.00

100 کت aquatite             زنانه           متوسط          16.00 پوند (فی)              1.600.00

100 کت aquatite             زنانه         متوسط          15.40 پوند (فی)                1.540.00

                               EDFSDFF 

                                6,570,00

                                2,187.81              تخفیف تجاری %33.33                                                     

                                EDFSDFF 

                                 4,382.19                    قیمت خالص

                                 186.00             حمل و نقل  از لندن تا اسکندریه   

                                  122.50                            بیمه    

                                 EDFSDFF                                                                                                                                            4,690,69                         مجموع      

                   

شرایط پرداخت: 2.5% افزایش قیمت یک ماه پس از تاریخ فاکتور

حمل و نقل: در طی 3-4 هفته از دریافت سفارش

پذیرش تا یک ماه

We feel sure you may also be interested in some of our other products. Please take a look at the attached pdf, which you may print to hand out to your customers. You can also see full details on our website.

We hope to receive your order soon, and if you have any questions just drop me a note.

Best wishes

Laura Harrison

 

ما مطمئن هستیم که شما به محصولات دیگر ما نیز علاقمند خواهید شد. لطفا نگاهی به فایل پی دی اف ضمیمه بیندازید، شما میتوانید آن را پرینت بگیرید و به دست مشتری بدهید. هم چنین شما می توانید جزییات کامل را در سایت ما مشاهده کنید.

ما امیدوار هستیم که سفارش شما را به زودی بگیریم و اگر شما هر سوالی دارید، کافی است برای من یادداشت بگذارید.

بهترین آرزوها

لائورا هاریسون

مطالب پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر:

نمونه نامه های انگلیسی سفارش کالا به همراه ترجمه فارسی و نکات کاربردی

5 نکته و 5 نمونه نامه انگلیسی استعلام کالا، نمونه و کاتالوگ به همراه ترجمه فارسی

پنج نمونه نامه انگلیسی پروپوزال تجاری با ترجمه فارسی

عبارات پرکاربرد در نامه انگلیسی رسمی و غیررسمی

عبارات پرکاربرد نامه های انگلیسی رسمی و غیررسمی(بخش دوم)

نمونه ایمیل انگلیسی تشکر پس از خرید و یا مصاحبه به همراه ترجمه فارسی

پنج نمونه آگهی انگلیسی استخدام و همکاری

عبارات انگلیسی کاربردی برای معرفی کسب و کارتان

نمونه ایمیل انگلیسی تخفیف ویژه برای مشتریان

نمونه ایمیل انگلیسی تایید

ایمیل های انگلیسی اداری هماهنگی جلسات و ملاقات ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *