درباره نجمیران

مکاتبات خارجی

سامانه سفارش مکاتبات خارجی

برون سپاری ایمیل های یک پروژه

چه ایمیل هایی را به نجمیران معمولا سفارش می دهند؟

سیاست محرمانگی شرکت نجمیران

برآورد هزینه

پرسش های متداول سفارش ایمیل

هزینه تهیه یک ایمیل چقدر می شود؟

از سامانه سفارش ایمیل متن نهایی ایمیل خود را وارد و به ما ارسال کنید، ما در کوتاه ترین زمان ممکن هزینه تهیه ایمیل مربوطه و مدت زمان لازم را به شما از طریق ایمیل به صورت رایگان اطلاع می دهیم. در صورت تایید و پرداخت از سمت شما ایمیل را تهیه و تنظیم می کنیم.

تهیه ی یک ایمیل چقدر طول می کشد؟

پس از ارسال متن ایمیل مورد نظرتان مدت زمان تهیه آن به همراه هزینه مربوطه به شما اطلاع رسانی خواهد شد. در صورتی که گزینه فوریت زمان را در فرم سفارش ایمیل خود انتخاب کرده باشید، مدت زمان فوری مورد نیاز برای کار نیز به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا بعد از ارسال ایمیل می شود آن را تغییر داد؟

خیر، متن ایمیل پس از تایید و پرداخت امکان تغییر ندارد.

پرسش های متداول برون سپاری مکاتبات خارجی

هزینه برون سپاری کلیه ایمیل های یک پروژه چقدر است؟

معمولا در این موارد پس از بررسی مکاتباتی که قرار است اتفاق بیفتد، قراردادی بین طرفین بسته می شود و این هزینه بسته به تعداد ایمیل ها و هم چنین موضوعات آن متغیر است.

آیا با شرکت مورد نظر حتما ارتباط برقرار می شود؟

موارد زیادی روی این مساله تاثیر دارد، از جمله رزومه شرکت شما، شرایط تحریم، آمادگی شرکت های خارجی برای همکاری و …

هزینه مربوط به ارتباط با تامین کننده و یا شریک تجاری چقدر است و چه زمانی پرداخت می شود؟

بخشی ازین هزینه در ابتدای قرارداد و بخشی نیز پس از برقراری ارتباط دریافت می شود.

آیا شما خود نیز تامین کننده خارجی و یا شرکت هایی را برای همکاری پیشنهاد می دهید؟

خیر، اگر شما در پی ارتباط برقرارکردن با شخص و یا شرکت خاصی باشید، این پروژه را بر عهده می گیریم، اما در صورتی که تامین کننده مناسب برای محصول و یا خدمات خود را نشناسید، پس از بررسی محصول و یا خدمات شما و بسته به حوزه فعالیت، به شما پاسخ نهایی را مبنی بر یافتن تامین کننده می دهیم.