سیاست محرمانگی و عدم افشای اطلاعات نجمیران

بسیاری از مشتریان محترم وبسایت نجمیران، دغدغه بسیار زیادی در خصوص محرمانگی مکاتبات و مذاکرات خود و عدم افشای اطلاعات مرتبط با آن دارند و به طور کلی مخفی ماندن کلیه اطلاعات ارائه شده از سمت شرکت متقاضی جدا از نتیجه پروژه برای شرکت و یا سازمان شان بسیار حایز اهمیت است.

تعهد نجمیران به عدم افشای اطلاعات

به طور کلی شرکت نجمیران چه از نظر اخلاقی، چه از نظر قانونی و حرفه‌ای خود را موظف به حفظ و نگهداری از اطلاعات شخصی مشتریان، اطلاعاتی که در سایت بارگذاری می‌کنند و به طور کلی تمام اطلاعات مرتبط با آن‌ها اعم از رسمی و یا غیررسمی، مکتوب و یا شفاهی، بی واسطه و یا باواسطه و یا دیگر اشکال می‌داند.  ما خود را موظف به صیانت از اسرار پژوهشی، حقوقی، تجاری و شخصی مخاطبانمان می‌دانیم. هیچ یک از اطلاعات ذکر شده به هیچ شکلی در اختیار شخص و یا شرکت سومی قرار نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است که تمام همکاران با حساسیت بالایی انتخاب می‌شوند و مورد اعتماد گروه نجمیران هستند و قبل از شروع همکاری، قرار داد عدم افشا (NDA) را امضا کرده اند.

 

سیاست محرمانگی نجمیران
درصورتی که شرکت و یا شخص مشتری تمایل به سفارش ایمیل جداگانه داشته باشد، در صورت انتخاب حساسیت بالای محرمانگی محتوای ایمیل از همان ابتدا فقط توسط مدیر سایت دریافت می شود و سپس توسط ایشان و یا افرادی که NDA را امضا کرده اند، دنبال میشود.

هم چنین به منظور حسن نیت شرکت نجمیران بند عدم افشای اطلاعات در قراردادهای برون سپاری ایمیل های یک پروژه در قراردادهای مربوطه ذکر می شود.