نمونه فیش حقوقی انگلیسی برای سفارت به همراه ترجمه فارسی

ارائه فیش حقوقی(salary slip/salary receipt/pay slip) به زبان انگلیسی برای برخی مراکز از جمله سفارت خانه های مختلف ضروری است. یک فیش حقوقی معمولا شامل چند بخش از جمله دریافتی ثابت شما، مزایایی که از شرکت دریافت می کنید مانند کمک هزینه های مختلف از جمله مسکن، اولاد، سختی کار، تعطیلات کاری و هم چنین کسورات شامل بیمه، مالیات و یا پرداخت وام های مختلف می باشد و در نهایت پس از محاسبات لازم میزان نهایی دریافتی شما محاسبه می شود.

مانند نامه اشتغال به کار به انگلیسی این فیش نیز این نامه روی سربرگ شرکت و با مهر رسمی شرکت جهت ارائه به سفارت باارزش است.

در ادامه یک فیش پرداختی را به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی که جهت ارائه به سفارت و اخذ ویزای شنگن استفاده شده است را بررسی می کنیم. 

دقت کنید بعضی سفارت ها فیش دریافتی شما را در سه ماه اخیر لازم دارند.

 

مطالب مرتبط: سه نمونه فرم اشتغال به کار برای سفارت به انگلیسی با ترجمه فارسی

نامه اشتغال به کار به آلمانی برای سفارت آلمان

 

نمونه فیش حقوقی انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

Date of Issue:تاریخ صدور Name of Company:نام شرکت:نجمیران
Full Name:نام و نام خانوادگی Department: دپارتمان
National ID:شماره ملی Account no:شماره حساب
Related to Month:مرتبط با ماه  Insurance no: شماره بیمه

                           Wage, Salary and Benefitsدستمزد، حقوق، مزایا       

Basic Monthly Salary  حقوق ماهانه Housing Allowance کمک هزینه مسکن
Working Holidays تعطیلات کاری Grocery Allowance  کمک هزینه خواروبار
Working Fridays جمعه های کاری Children Allowance کمک هزینه فرزندان
Hardship Allowance سختی کار Overtime Working اضافه کاری
Treatment Bonus تشویقی درمان Food Cost هزینه غذا
Mobile Allowance کمک هزینه موبایل Employees’ Transportation Allowance  کمک هزینه خمل و نقل کارمندان
                    Total  Gross Payableجمع ناخالص پرداختی  
       
                   Deductionsکسورات 
Insurance بیمه
Tax مالیات
Loan Insatllments اقساط وام
Supplementary Insurance بیمه تکمیلی
Credit بستانکاری
Penalty جریمه
                 Total Deductions  مجموع کسورات 
       
               Monthly Activityفعالیت ماهانه
Attendance حضور
Leave مرخصی
Working Fridays جمعه های کاری
Working Holidays تعطیلات کاری
Month operation: days عملکرد کاری:   روز
Delayed operation: days تاخیر:    روز

                 Net Payable  پرداختی خالص          

                  Signed & Sealed  امضا شده و مهرشده        

فیش حقوقی انگلیسی

1 دیدگاه برای “نمونه فیش حقوقی انگلیسی برای سفارت به همراه ترجمه فارسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *