پانزده فعل انگلیسی دو قسمتی پرکاربرد در کسب و کار

در این بخش پانزده فعل انگلیسی دو قسمتی پرکاربرد در کسب و کار از جمله مکاتبات خارجی و جلسات را با ذکر مثال بررسی می کنیم:

1.Deal with
Meaning: To handle, work on
Example: Our new department head will deal with the training of new staff members.

رییس جدید دپارتمان ما روی آموزش اعضای جدید کار می کند.

 


2. Look into
Meaning: To investigate, learn more about
Example: We are now looking into new software to use in our training.

ما در حال بررسی بیشتر نرم افزار جدید برای استفاده در آموزشمان هستیم.

 


3. Look for
Meaning: To search
Example: They are looking for a candidate who can speak both Chinese and Portuguese.

آنها دنبال کاندیدایی هستند که چینی و پرتغالی را بتواند صحبت کند.

 


4. Look through
Meaning: To search many things
Example: They had to look through all of last month’s receipts to find the one they wanted.

آنها مجبور بودند بین تمام رسیدهای ماه گذشته جستجو کنند تا چیزی را که میخواستند پیدا کنند.

 


5. Get ahead
Meaning: To move up in position, improve your career
Example: My boss told me that if I wanted to get ahead, I would need to work a little harder.

رئیسم به من گفت اگر میخواهم پیشرفت کنم، باید سخت تر کار کنم.

 


6. Hold up
Meaning: To cause a delay
Example: The bad weather is holding progress up on the new bridge.

هوای بد منجر به تاخیر در پیشرفت پل جدید شده است.

 


7. Cut down
Meaning: To reduce, make something less
Example: We will be cutting down the electricity bill by installing solar panels.

ما صورت حساب برق را با نصب پنل های خورشیدی کاهش خواهیم داد.

 


8. Cut out
Meaning: To completely remove or erase
Example: Last year we cut out spending on TV commercials in order to increase spending on radio commercials.

ما سال گذشته هزینه تبلیغات تلویزیونی را به صفر رساندیم تا روی تبلیغات رادیویی هزینه بیشتری شود.


پیشنهاد ما به شما برای مطالعه بیشتر:

نمونه ایمیل انگلیسی: تاییدیه ها 

Business Phrasal Verbs List

 

9. Call off

Meaning: To cancel
Example: The department meeting was called off this week so please use your time wisely.

جلسه دپارتمان این هفته کنسل شد،پس لطفا از زمانتان هوشمندانه استفاده کنید.

 


10. Put off
Meaning: To postpone, delay
Example: The construction on the new building was put off because of all the rain this summer.

ساختن ساختمان جدید بخاطر باران این تابستان به تعویق افتاد.

 


11.set up
Meaning:to prepare or arrange for use (in this context, to schedule a meeting)
Example: I am trying to set up a meeting with the company’s CEO next week.

تلاش می کنم تا جلسه ای را با مدیر عامل شرکت برای هفته آینده تنظیم کنم.

[set up also means start (a business) Kate is setting up a business as a translator.

[.کیت دارد کسب و کارش را به عنوان یک مترجم شروع می کند

 


12.look forward to (+ing)
Meaning: to feel pleased and excited about something that is going to happen; (formally) used at the end of a letter to say that you hope to hear from or see someone soon, or that you expect something from them (like an email reply)
Example: I look forward to discussing this further in our next meeting.

مشتاقانه منتظر بحث بیشتر دراین باره در جلسه آینده مان هستم.

 


13.write down
Meaning: to record information on paper
Example: Did you write what the President said down? I don’t remember the exact numbers he quoted.

آیا شما گفته های رییس را یادداشت برداری کردی؟ من شماره های دقیقش را که گفت یادم نمی آید.

 


14.run out of
Meaning: to use all of something so that there is none left
Example: We are running out of time so let’s discuss the rest of the agenda items next week.

زمان مان دارد به پایان می رسد، پس مابقی موارد دستور جلسه را هفته آینده گفت و گو می کنیم.

 


15.follow up
Meaning: to take further action connected to something
Example: I followed the meeting up with an email.

من جلسه را با یک ایمیل پیگیری کردم.


مطلب مرتبط:

سه نمونه نامه انگلیسی اشتغال به کار به سفارت

پیشنهاد ما برای مطالعه منبع انگلیسی بیشتر:

Business English Phrasal Verbs

یک نوآوری در زمینه مکاتبات خارجی

بیشتر بدانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *