چگونه جواب منفی و مثبت را در نامه انگلیسی تجاری بنویسیم؟

جواب منفی در انگلیسی بسیار پیش می آید. با مبلغ یک قرارداد مخالف هستید، موارد یک قرارداد به ضرر شرکت شماست، مساله ای در تضاد منافع شرکت است و یا به طور غیررسمی تر از عهده ی انجام کاری بر نمی آیید. باید بتوانید به صورت کاملا مؤدبانه و مستقیم جواب منفی را مطرح کنید. در ادامه از عبارات کاربردی و رایج برای پاسخ منفی با معنی فارسی اشاره میکنیم:

عبارات کاربردی برای جواب منفی در نامه های انگلیسی

We regret to inform you that …

ما متاسف هستیم که به شما اطلاع بدهیم که …

I regret to inform you that due to a mistake in our database, …

من متاسفم که باید به شما اطلاع بدهم که به خاطر یک اشتباه در پایگاه داده مان ….

Unfortunately, we cannot/we are unable to

متاسفانه، ما نمی توانیم / ما قادر نیستیم …

After careful consideration we have decided (not) to

بعد از بررسی دقیق ما تصمیم گرفتیم که …

I’m afraid it would be impossible to [do something].

متاسفانه این ممکن نیست  که …

I am afraid به معنای متاسفانه است.

Due to [reason], it would be impossible to [do something].

به علت …، این ممکن نیست که …

بعد از due to علت مساله را بنویسید، مثلا  due to high price، due to political situation in our country, due to sanctions و …

به خاطر موقعیت سیاسی در کشور ما، به علت قیمت بالا، به علت تحریم ها و …

It’s against company policy to [do something].

این بر خلاف سیاست شرکت هست که …

Despite my best efforts, it has proved to be impossible to

به رغم تمام تلاش من، مشخص شد که غیر ممکن است که …

I’m afraid I’ve got some bad news for you.

متاسفانه خبرهای بدی برای شما دارم.

Unfortunately, [news]

متاسفانه …

I’m afraid it would not be possible to

متاسفانه این غیرممکن خواهد بودکه…

Unfortunately, I have to tell you that…

متاسفانه من مجبورم به شما بگویم که…

I’m afraid that we can’t [do something].

متاسفم که ما نمی توانیم…

That’s not really possible.

این واقعا ممکن نیست.

I can’t see any way to

من نمی توانم هیچ راهی ببینم که…

It’s out of my hands.

این خارج از کنترل من است .( یعنی قدرت کافی را ندارید برای انجام آن کار)

I’m afraid I won’t be able to

متاسفانه من قادر نخواهم بود که…

I’m sorry to tell you that…

متاسفم که به شما بگویم که…

پاسخ منفی در انگلیسی

عبارات کاربردی برای پاسخ مثبت در مکاتبات انگلیسی

در ادامه به منظور اینکه چگونگی پاسخ مثبت دادن را نیز یاد بگیرید، نمونه هایی از پاسخ مثبت را با هم مرور می کنیم.

 

We are pleased to announce that …/ to inform you that…

ما خیلی خشنود هستیم که اعلام کنیم که …/به شما اطلاع بدهیم که …

We have some good news for you. [News].

ما خبرهای خوبی برای شما داریم.

It is my pleasure to let you know that [news].

این باعث خشنودی من هست که به شما اطلاع بدهم که….

I’m glad to tell you that

من خیلی خوشحال هستم که به شما بگویم که…

I just wanted to let you know that

من فقط میخواستم به شما اطلاع بدهم که….

You will be pleased to learn that …/ to hear that…

شما خوشحال خواهی شد که باخبر بشی که…/ که بشنوی…

 

مطالب مرتبط:

چگونه یک نامه انگلیسی را مؤثر شروع کنیم؟

ده عبارت پرکاربرد در قراردادهای فروش بین المللی 

عبارات انگلیسی کاربردی برای معرفی کسب و کارتان 

هفت نباید در ایمیل های رسمی انگلیسی 

5 نکته و 5 نمونه نامه انگلیسی استعلام قیمت کالا، نمونه و کاتالوگ به همراه ترجمه فارسی

1 دیدگاه برای “چگونه جواب منفی و مثبت را در نامه انگلیسی تجاری بنویسیم؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *