نمونه ایمیل انگلیسی رویدادها

     از جمله ایمیل های پرکاربرد در مکاتبات خارجی ارسال ایمیل انگلیسی به شرکت های خارجی در مورد رویدادهاست. در این نوشته به دو ایمیل انگلیسی یکی برای حفظ ارتباط با شرکت کنندگان پس از حضور در یک رویداد و دیگری مطلع کردن سایرین از رویدادهای آتی شرکتتان به همراه اطلاعات مرتبط آن است. 

1 :ایمیل انگلیسی حفظ ارتباط با شرکت کنندگان پس از حضور در یک رویداد

,[Hi [Name

سلام ….(نام شخص)

It was a pleasure meeting you last night at [networking event]. I just wanted to send a quick email (and LinkedIn invite!) to keep in touch.

 ملاقات با شما شب گذشته در ( نام رویداد) خیلی خوشایند بود.من فقط می خواستم یک ایمیل کوتاه بفرستم تا ارتباطمان حفظ شود.( آدرس لینک لینکدینتان را قید کنید.)

 

Oh, and that website I mentioned that I thought might be useful to you is [URL]. Hope that helps.

راستی، و آن وبسایتی که من اشاره کردم که ممکن است برای شما مفید باشد، …..( ادرس سایت را مینویسید)است. امیدوارم کمکی کند.

 

!See you at the next event

در رویداد بعدی می بینمتان.

,Sincerely

ارادتمند

You

[Company Name/URL][All your contact information][Another link to a specific offer, article about you in the press, etc.]

نام

( اسم شرکت/وبسایت)

تمام اطلاعات تماس تان

( در صورتی که پیشنهاد ویژه ای برای او دارید و یا مقاله ای درباره ی شما در رسانه ها چاپ شده و یا مانند آن، لینک آن را بگذارید.)

 

پیشنهاد ما به شما برای مطالعه بیشتر:

پانزده فعل انگلیسی دو قسمتی پرکاربرد در کسب و کار

ایمیل انگلیسی رویدادها Emails

 2 : ایمیل انگلیسی دعوت به یک رویداد با ذکر اطلاعات مرتبط

Subject: Don’t miss out on these upcoming events!

موضوع: این رویدادهای آتی را از دست ندهید.

,[Dear [Name

….(نام)عزیز،

Here at [your company name], we are committed to providing [customer personas] like yourself with opportunities to continue learning, grow your network, and get involved with the community. As a valued customer, we want to let you know about our upcoming events.

اینجا در ….(نام شرکتتان)ما متعهد هستیم که برای ( پرسونای مشتریان را بگویید مثلا دکترهایی، معلمانی، دانش اموزانی و یا به طور کل افرادی: People)مانند شما فرصت هایی را برای ادامه یادگیری، رشد شبکه و زمان بیشتری را صرف کردن در اجتماع فراهم کنیم. به عنوان یک مشتری وفادار، ما میخواهیم که شما را از رویدادهای آتی مان مطلع کنیم.

 

 [Event date: [Event title

تاریخ رویداد: عنوان رویداد

 [Brief description of event]

(خلاصه کوتاهی از رویداد)

 [Where: [Location

کجا: ( مکان رویداد)

[ When: [Day, date, time

کی: ( روز، تاریخ، زمان)

  Learn more details and register here

جزییات بیشتری بدانید و اینجا ثبت نام کنید: لینک ثبت نام رویدادتان را بنویسید.

 

We hope to see you there! Feel free to reply back with questions regarding these events!

امیدوار هستیم شما را آنجا ببینیم. احساس راحتی کنید که با سوالات راجع به این رویداد به این ایمیل پاسخ دهید.( اگر سوالی درباره این رویداد دارید، راحت باشید و در پاسخ به همین ایمیل بپرسید)

,Best regards

با احترام

[Name]

نام

مطلب پیشنهادی:

پنج نمونه نامه تجاری انگلیسی مهم در مکاتبات بازرگانی

پیشنهاد ما به شما برای مطالعه منابع انگلیسی مرتبط:

  ایمیل های انگلیسی رسمی

یک نوآوری در زمینه مکاتبات خارجی

بیشتر بدانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *